Specialist in huidverbetering

                                                                                                 Klachtenprocedure    

       

                                                                                                                      Datum 19  december 2021

                                                                                                                      Branche Schoonheidsverzorging

1. Waarom een klachtenprocedure?

 

Kitty’s Plaza Beautycenter is een schoonheidssalon die professionaliteit, betrouwbaarheid en servicegerichtheid hoog in het vaandel heeft staan. Wij stellen het op prijs als u tevreden bent over onze dienstverlening. Maar ook als u dat niet bent horen wij dat graag. Daarom bestaat er een klachtenprocedure. Doel van deze procedure is natuurlijk in de eerste plaats om u de gelegenheid te geven uw klacht aan ons kenbaar te maken en de verzekering dat deze op de goede plaats terecht komt zodat kan worden gekeken of er een oplossing mogelijk is. Daarnaast is de klachtenprocedure voor ons een belangrijk instrument om knelpunten te signaleren, de kwaliteit van onze dienstverlening te meten en deze verder te verbeteren. Uw klacht wordt dus door ons op prijs gesteld!

 

 

 

2. Waarover kan een klacht gaan?

 

Er zijn geen beperkingen: een klacht kan betrekking hebben op alle aspecten van onze dienstverlening.

Hieronder volgen enkele voorbeelden:

- U vindt onze informatie (zoals onze website, een van onze brochures of toelichtingen, schriftelijk of mondeling verstrekte informatie) onjuist of onvolledig.

- U vindt onze bereikbaarheid onvoldoende.

 - U vindt onze dienstverlening niet snel of goed genoeg.

 - U vindt dat een van onze medewerkers u niet correct heeft behandeld.

- Etc.

 

 

 3. Hoe kunt u een klacht indienen?

 

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. De makkelijkste manier om een klacht in te dienen is door een mail naar ons te sturen. Ons e-mail adres is: info@kittysplaza.nl Maar het kan natuurlijk ook per post: Kitty’s Plaza Beautycenter t.a.v. de Klachtencommissie Herenweg 60b 8435 WV Donkerbroek

                                                                                                                                               

Er zijn geen vormvereisten voor het indienen van een klacht. Het enige dat belangrijk is dat u uw klacht zo duidelijk mogelijk omschrijft en uw gegevens vermeldt. Overigens gaan wij ervan uit dat u, voordat u een klacht indient, eerst heeft geprobeerd het probleem op te lossen met een van onze medewerkers.

 

 

4.Hoe werkt de klachtencommissie?

 

Uw klacht wordt behandeld door onze klachtencommissie. In de klachtencommissie zitten alle     medewerkers en de leidinggevende. Natuurlijk wordt niet elke klacht door de hele commissie behandeld. Afhankelijk van het onderwerp stelt onze leidinggevende vast door wie de klacht het beste kan worden behandeld. Alle leden van de klachtencommissie hebben wel inzage in de ontvangen klachten en de antwoorden die zijn verzonden. Zodat altijd iedereen binnen het bedrijf op de hoogte is van eventuele klachten en de oplossingen die daarvoor zijn gegeven. De klachtencommissie heeft als doel individuele klachten te beantwoorden en indien mogelijk te zoeken naar een oplossing.

 

 

5. Wat gebeurd er als u een klacht heeft ingediend?

 

Na ontvangst van uw klacht wordt gekeken welke leden van de klachtencommissie deze het beste kunnen behandelen. In de meeste gevallen zal uw klacht schriftelijk (al dan niet per e-mail) worden beantwoord. Maar, afhankelijk van de aard van uw klacht of als er bijvoorbeeld iets niet duidelijk is, kan het ook voorkomen dat er telefonisch contact met u wordt opgenomen. De klachtencommissie streeft ernaar om klachten binnen twee weken te hebben afgehandeld. Wij proberen om samen tot een redelijke oplossing te komen zodat beide partijen tevreden zijn.

 

 

 

6. Vergoedingen

 

Indien de consument een klacht heeft de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van de beautysalon en de behandelende schoonheidsspecialiste. De beautysalon moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de beautysalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de consument aantoonbaar zinloos is geworden en de consument dit schriftelijk kenbaar (heeft) gemaakt. Indien de beautysalon en de klager niet in onderling overleg naar tevredenheid de klacht kan oplossen, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de wetgever of de geschillencommissie in ons geval ZZP voor Zorg of Provoet.

 

 

 

7. Afronding

 

De klachten die worden gemeld worden bij binnen de beautysalon geregistreerd en bijgehouden. Zodat de beautysalon ten alle tijden aan de klachten kan werken en zo aan verbetering kan werken. Wanneer de klacht helemaal is afgerond zorgt de beautysalon ervoor dat desbetreffende klacht niet meer voor zal komen.